buy essay help

HR projekty a mzdové poradenstvo pod strechou.

HR_8

O nás

Sme HR profesionáli s dlhoročnými praktickými skúsenosťami z oblasti s orientáciou na biznis. Zameriavame sa na analýzu súčasného stavu, definovanie oblasti pre zlepšenie alebo oblasti chýbajúcej. Naším záujmom je nájsť a navrhnúť v širokom spektre HR stratégie, politiky, ale aj bežnej agendy a administratívy pre Vás jednoduché, užitočné a efektívne riešenie. Navrhnutím riešenia nekončíme. Sme pripravení podieľať sa aj na implementácii a pokiaľ táto bude výhradne vo Vašich rukách, zaujímame sa o prínosy navrhovaného riešenia pre Vašu firmu.

Pre koho pracujeme

Môžete, ale nemusíte vedieť, čo potrebujete. Stačí, ak cítite, myslíte si, máte indície alebo viete, že niečo nie je tak ako má byť. Nájdeme dôvody, vplyvy a navrhneme Vám možné a najvhodnejšie riešenia.

Ste malou, stredne veľkou firmou alebo organizáciou štátnej alebo verejnej správy? To, či máte vlastné HR alebo nemáte, nie je rozhodujúce. Sú oblasti alebo procesy v rámci HR, ktoré nemáte zabezpečené, nefungujú Vám, nefungujú dostatočne alebo si myslíte, že by mohli fungovať lepšie?

V tom prípade môžeme byť pre Vás správnym partnerom v tom, aby ste sa mohli viac venovať svojmu predmetu podnikania a ľudské zdroje budú pre Vašu firmu podporou k dosahovaniu rozvoja firmy a stanovených cieľov. Sme partnermi a podporou pre HR, ale i riaditeľov a finančných riaditeľov.

Naše služby/riešenia

🔔 Ochrana – podporujeme našich zákazníkov, aby minimalizovali riziko postihov, ktoré hrozia zo súčasnej rozsiahlej a zložitej legislatívy, ktorá upravuje zamestnávanie a pracovno-právne vzťahy.

🔔 Rozvoj a motivácia  – hľadáme riešenia pre zosúladenie očakávaní zamestnancov so stanovenými firemnými cieľmi tak, aby zamestnanci boli súčasťou hnacieho motora firmy.

🔔 Atraktivita – podporujeme našich klientov, aby boli zaujímavým a atraktívnym zamestnávateľom ako pre existujúcich zamestnancov tak i pre potenciálnych záujemcov o prácu.

🔔 Udržanie –  adaptácia, motivácia a rozvoj lojality zamestnancov vo Vašej firme.

🔔 Skončenie – skončenie pracovného pomeru v súlade s platnou legislatívou s ohľadom na možnosti zachovania férového vzťahu po skončení.

Príklady našich služieb a ešte viac ...

Prínosy pre Vás = získate

🏆  najvhodnejšie z tradičných, netradičných a aj moderných riešení pre vašu spoločnosť

🏆 riešenia, ktoré zohľadnia súvislosti a všetky možné dopady

🏆 odbornú podporu v oblasti HR, legislatívy, oblasti miezd a procesov

🏆 úsporu času, ktorý môžete venovať iným aktivitám

🏆 zvýšite svoju konkurencie schopnosť v oblasti ľudských zdrojov

🏆 zvýšenie výkonnosti, stabilitu a rozvoj Vášho podnikania.

🏆 eliminujete možné riziká (meno zamestnávateľa, odchody zamestnancov, vysoká fluktuácia,…)

🏆 znížite riziká udelenia pokút zo strany inštitúcií

🏆 optimálne využijete personálne náklady.

🏆 HR partnera a konzultanta pre dlhodobú alebo opakujúcu sa spoluprácu.

Naše hodnoty

❤️ Otvorenosť – komunikujeme otvorene, jednoducho a jasne.  Čo sľúbime, snažíme sa splniť. Nesľubujeme, čo vopred vieme, že je z našej strany nemožné. Uplatňujeme princíp rovnakého prístupu.

❤️ Jednoduchosť – držíme sa  prehľadných riešení a zdravého sedliackeho rozumu.

❤️ Zodpovednosť –z našej strany dodržujeme platnú legislatívu, etické princípy a normy.

❤️ Partnerský prístup – nechceme byť dodávateľom, chceme byť partnerom. Naše vzťahy budujeme a chceme, aby boli na úrovni win-win.

❤️ Podporujeme, inovujeme, inšpirujeme.

Sledujte nás na:

Profi poradenstvo, s.r.o.

Napíšte nám/Send us your message: