HR projekty a mzdové poradenstvo pod strechou.

O nás

Sme HR profesionáli s dlhoročnými praktickými skúsenosťami z oblasti s orientáciou na biznis. Zameriavame sa na analýzu súčasného stavu, definovanie oblasti pre zlepšenie alebo oblasti chýbajúcej. Naším záujmom je nájsť a navrhnúť v širokom spektre HR stratégie, politiky, ale aj bežnej agendy a administratívy pre Vás jednoduché, užitočné a efektívne riešenie. Navrhnutím riešenia nekončíme. Sme pripravení podieľať sa aj na implementácii a pokiaľ táto bude výhradne vo Vašich rukách, zaujímame sa o prínosy navrhovaného riešenia pre Vašu firmu.

Recruitment concept. Idea of choosing a candidate to hire. Human resources management. Flat line vector illustration

Pre koho pracujeme

Môžete, ale nemusíte vedieť, čo potrebujete. Stačí, ak cítite, myslíte si, máte indície alebo viete, že niečo nie je tak ako má byť. Nájdeme dôvody, vplyvy a navrhneme Vám možné a najvhodnejšie riešenia.

Ste malou, stredne veľkou firmou alebo organizáciou štátnej alebo verejnej správy? To, či máte vlastné HR alebo nemáte, nie je rozhodujúce. Sú oblasti alebo procesy v rámci HR, ktoré nemáte zabezpečené, nefungujú Vám, nefungujú dostatočne alebo si myslíte, že by mohli fungovať lepšie? V tom prípade môžeme byť pre Vás správnym partnerom v tom, aby ste sa mohli viac venovať svojmu predmetu podnikania a ľudské zdroje budú pre Vašu firmu podporou k dosahovaniu rozvoja firmy a stanovených cieľov. Sme partnermi a podporou pre HR, ale i riaditeľov a finančných riaditeľov.

about_img.png

Naše služby - riešenia

✔️ Ochrana – podporujeme našich zákazníkov, aby minimalizovali riziko postihov, ktoré hrozia zo súčasnej rozsiahlej a zložitej legislatívy, ktorá upravuje zamestnávanie a pracovno-právne vzťahy.

✔️ Rozvoj – hľadáme riešenia pre zosúladenie očakávaní zamestnancov so stanovenými firemnými cieľmi tak, aby zamestnanci boli súčasťou hnacieho motora firmy. Zlepšujeme, zjednodušujeme a skracujeme procesy.

✔️ Atraktivita – podporujeme našich klientov, aby boli zaujímavým a atraktívnym zamestnávateľom ako pre existujúcich zamestnancov tak i pre potenciálnych záujemcov o prácu.

✔️ Udržanie –  adaptácia, motivácia a rozvoj lojality zamestnancov vo Vašej firme. Hľadáme riešenia ako zvýšiť zapojenosť a spokojnosť zamestnancov.

✔️ Skončenie – skončenie pracovného pomeru v súlade s platnou legislatívou s ohľadom na možnosti zachovania férového vzťahu po skončení.

HR_16

Naše skúsenosti

Prínosy pre Vás = získate

Efektívne a užitočné riešenia

# získate najvhodnejšie z tradičných, netradičných a aj moderných riešení pre vašu spoločnosť
# riešenia, ktoré zohľadnia súvislosti a všetky možné dopady

Konkurenčnú výhodu

# zvýšite svoju konkurencie schopnosť v oblasti ľudských zdrojov
# firma bude férovým a atraktívnym zamestnávateľom
# znížite fluktuáciu
# zlepšíte nábor nových kolegov

Úsporu nákladov

# ušetríte čas, ktorý môžete venovať iným aktivitám
# znížite riziká udelenia pokút zo strany inštitúcií
# optimálne využijete personálne náklady

Zvýšite výkonnosť

# zvýšite výkonnosť, stabilitu a rozvoj Vášho podnikania.

Odbornú podporu

# budete mať odbornú podporu v oblasti HR, legislatívy, oblasti miezd a procesov s orientáciou na podnikanie

HR Business Partnera

# získate HR partnera a konzultanta pre dlhodobú alebo opakujúcu sa spoluprácu

Naše hodnoty

Otvorenosť

Komunikujeme otvorene, jednoducho a jasne. Čo sľúbime, snažíme sa splniť. Nesľubujeme, čo vopred vieme, že je z našej strany nemožné. Uplatňujeme princíp rovnakého prístupu.

Jednoduchosť

Držíme sa prehľadných riešení a zdravého sedliackeho rozumu.

Zodpovednosť

Z našej strany dodržujeme platnú legislatívu, etické princípy a normy.

Partnerský prístup

Nehceme byť dodávateľom, chceme byť partnerom. Naše vzťahy budujeme a chceme, aby boli na úrovni win-win.

Podporujeme, inovujeme, inšpirujeme.

Kontaktujte nás:

Vaša e-mail adresa

Naše kontaktné údaje:

Profi poradenstvo, s.r.o.

  • HRprofi.sk@gmail.com
  • +421 908 544 389
  • Studená 2, 821 04 Bratislava, Slovakia

HRprofi.sk@2021